egyetemi Kutatócsoport

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán (a Kari Tanács 2013. április 9-i támogató határozatával) létrejött az „Élethelyzethez Igazított Tanulás” (Life Tailored Learning) Kutatócsoport.

A kutatócsoport tagjai tudományos és fejlesztői műhelymunkára szerveződnek. Szakmai találkozási alkalmak, szakmai fórum, honlap segítségével igyekeznek összehangolni a módszertani, a tananyag- és képzés-fejlesztési tevékenységeiket. Pályázati és más feladatmegoldási együttműködéseket alakítanak ki; alkalmankénti műhelyvitákon egyeztetik álláspontjaikat; segítik a téma iránt érdeklődő hallgatók, doktoranduszok, fiatal (vagy a téma iránt újonnan érdeklődő) szakemberek bekapcsolódását és szakmai tevékenységét. Keresik a téma iránt érdeklődő kutatók, fejlesztők és gyakorló szakemberek együttműködése erősítésének lehetőségeit.

A Kutatócsoportba társ-intézmények illetve ezek munkatársai, módszertani tevékenységben közreműködő (pályázati) partner-intézmények illetve ezek munkatársai, valamint módszertani tantárgyban részt vett, érdemi eredményeket felmutató hallgatók kaptak meghívást.

A Kutatócsoport

  • alapító elnöke Dr. Gerő Péter PhD;
  • elnökségi tagja az alapító kar oktatói részéről Dr. habil Nagy Janka Teodóra PhD;
  • elnökségi tagja az alapító kar hallgatói részéről Haraszti Péter;
  • titkára: Ladányi-Mészáros Judit.

Elnevezés: Élethelyzethez Igazított Tanulás (Life-Tailored Learning) Kutatócsoport
Elnevezés angolul: Life-Tailored Learning Research Group
Elnevezés eszperantóul: Esplorada Grupo pro Viv-Tajlita Lernado