Kampány a LiTLearning módszertan szabad terjesztéséért

Indiegogo-kampányon dolgozunk annak érdekében, hogy a LiTLearning (Life Tailored Learning: Élethelyzethez Igazított Tanulás) módszertant szabad felhasználásra közzétegyük.

Alább a teljes szövegtervezet látható. Kezdetben egy kísérleti kampányt indítottun az alábbi 1-3. eredményekkel és az azoknak megfelelő ösztönzőkkel.

MONTAZSkesz05

Rodin „Gondolkodó” című szobrának Lego-változata és az arról készült fénykép Andrew Lipson alkotása; a képet az alkotó engedélyével használjuk a http://www.andrewlipson.com/thinker/ oldalról.

Ez a módszertan egyszerű elemek egyszerű kapcsolataiból építi fel a tanulási folyamatot – így magától értetődően merült fel az a gondolat, hogy a legegyszerűbb szabványos elemekből felépített „gondolkodó ember” lehet ennek a módszertannak a legjobb jelképe.

LiTLearning – a garantált eredményű tananyagok, képzések előállításának technológiája, amellyel a tanulás azonnal használható kompetenciát ad:

– amellyel úrrá lehet a tanulás zökkenőin és holtpontjain,
– amellyel a cége belső továbbképzése forradalmasítható,
– amellyel az ön oktatási vagy tananyagfejlesztő intézménye átütő sikerű tananyagokkal és képzésekkel jelenhet meg a piacon.

Mi változna az ön életében, ha olyan tananyagokkal, olyan képzéseken tanulna, amelyekkel előre kiszámítható ráfordítással garantált gyakorlati tudáshoz juthat? És ha a munkatársait tudná ezekkel a tananyagokkal és képzésekkel garantált gyakorlati tudáshoz juttatni, kiszámítható ráfordítással? És ha ön tudna másoknak olyan tananyagot, képzést ajánlani, amelyre akár garancia is vállalható?

Előállítottuk a módszertant. Működik. A széleskörű, korlátlan használhatóság megteremtését most ön is segítheti.

Mi a LiTLearning?

A LiTLearning (Life Tailored Learning), amennyire tudjuk, az egyetlen olyan, lépésről lépésre végrehajtható tananyag- és képzés-fejlesztési technológia, amelyik annyira rugalmas, mint a nyílt oktatási rendszerek, ugyanakkor annyira nyomonkövethető, kiszámítható, mint a legszigorúbb képzések. Pénzvisszafizetési garanciával tudtunk képzéseket tervezni és tartani ezzel a módszertannal.

Jelenlegi módszereivel a mentálisan ép felnőtt emberek képzésére használható, bármilyen témakörben, ahol a képzés elvárt eredménye mérhető (azaz egzakt módon megállapítható, hogy a tanuló sikeresen elvégezte-e a képzést).

Mi lesz a jelen projekt használható eredménye?

A projekt két indieGoGo-kampányra oszlik. Az első: “LiTLearning: publishing for free use” (LiTLearning: publikálás szabad felhasználásra) az alábbi 1-3. pontokat tartalmazza, a kért összeg 9.000 USD.

 1. Hozzájut a LiTLearning módszertan teljes szisztematikus ismertetéséhez.
  Megjelenik és a módszertan honlapjáról magyar
  és angol nyelven Creative Commons 2.5 BY-NC-SA licenc alatt (ingyenes letöltés, szabad nem-kereskedelmi felhasználás, tisztességes hivatkozások) hozzáférhető lesz a módszertan jelenlegi (magyar nyelvű), 2008-ban megjelent egyetemi tankönyvének új, korszerű kiadása, amellyel mély elméleti megalapozással elsajátítható a Life Tailored Learning módszertan. A tankönyvet „emberekkel foglalkozó” szakterületek tanulóinak (leendő pedagógusoknak, felnőttoktatóknak, szociális munkásoknak és más humán szakembereknek) és a tananyagfejlesztésben nagy szakmai igénnyel elmélyülni akaró szakembereknek ajánljuk.
 2. Elméleti előképzettség nélkül is alkalmazni tudja a LiTLearning módszertant konkrét tananyagfejlesztésekben.
  Megjelenik és a módszertan honlapjáról magyar
  és angol nyelven Creative Commons 2.5 BY-NC-SA licenc alatt ingyenesen letölthető lesz a módszertan gyakorlati munkafüzete, amellyel különösebb elméleti elmélyülés nélkül összeállítható egy, a felnőttkori önálló tanulásra szolgáló kompetencia-orientált tananyag. A munkafüzet lépésről lépésre történő kitöltésével bármilyen, mentálisan ép felnőtt embereknek szóló tananyag és/vagy képzés hatékonyan létrehozható, ha a tanulás eredményét egzakt módon mérni lehet.
 3. Meg tudja ítélni, hogy egy adott tananyag, kurzus alkalmas-e a felnőttkori önálló tanulásra.
  Megjelenik és a módszertan honlapjáról Creative Commons 2.5 BY-NC-SA licenc alatt ingyenesen letölthető lesz a felnőttkori önálló tanulásra szolgáló tananyagok és képzések
  minősítési szempontrendszere, amelyet a Life Tailored Learning egyetemi kutatócsoport dolgozott ki. Ezzel a szempontrenszerrel bármely tananyag és képzés megvizsgálható, hogy megfelel-e (mennyiben felel meg) a felnőttkori önálló, kompetencia-orientált tanulás követelményeinek.

Ábra magyar B

A kísérleti kampány sikere esetén elindítjuk a következő lépést, amely az alábbi eredményeket célozza meg:

 1. Önálló tanulásra optimalizált tananyaggal is elsajátíthatja a tananyagfejlesztés LiTLearning módszertanát.
  Létrejön a módszertan moduláris távoktatási multimédia tanfolyama, természetesen a módszertan szabályinak pontosan megfelelve, azokat szemléltetve, magyar
  és angol nyelven: a tanfolyamon gyakorlati lépésekben lehet elsajátítani a Life Tailored Learning módszertan alkalmazását. A tanfolyam tekintélyes akkreditációval fog rendelkezni. A tanfolyamot nyilvánosan meghirdetjük. Bárki végighaladhat a tanfolyamon (saját tanulási ütemében) és az önellenőrző feladatok alapján kontrollálhatja az előrehaladását. (Garantáljuk, hogy a tanfolyam legalább 3 évig elérhető lesz, változatlan ár- és szolgáltatás-kategóriákkal.)
 2. A LiTLearning módszertan elsajátításában szakértők visszajelzéseihez is hozzájuthat.
  Szakértő-csapatot hozunk létre és aki a fenti tanfolyamra
  ezen a szinten iratkozik be, elektronikusan beküldheti az önellenőrző feladatai megoldását (magyar vagy angol nyelven) és azokra személyreszóló válaszokat kap. Aki így végzi el a tanfolyamot, LiTLearning tananyagfejlesztői tanúsítványt kap.
 3. Szakértők konkrét konzultációs segítségét is igénybeveheti a LiTLearning módszertan elsajátításához.
  Konzulens-csapatot hozunk létre és aki a fenti tanfolyamra
  ezen a szinten iratkozik be, a tanfolyam során 12 alkalommal 45 perces elektronikus (Skype, ooVoo, VSee, Hangouts) konzultációt kérhet (magyar vagy angol nyelven), ahol akár személyes, akár munkahelyi tananyag és képzés-feladatai kapcsán is tanácsot kérhet. Aki így végzi el a tanfolyamot, LiTLearning felnőttoktatói és tananyagfejlesztői tanúsítványt kap.
 4. A LiTLearning módszertani képzést saját területén (helyszínén, intézményénél, szakterületén) is igénybeveheti konkrét tananyagfejlesztési igényeihez kapcsolódva.
  Oktató-csapatot hozunk létre, amely (egyedi megállapodások alapján) garantált eredményt hozó virtuális vagy helyszíni képzéseket vállal magyar
  vagy angol nyelven, akár olyan módon, hogy a képzéshez illusztrációként használt témaköröket a megrendelő adja meg (mentálisan ép felnőtt emberek képzésére, bármilyen témakörben, ahol a képzés elvárt eredménye mérhető). Tehát például egy intézmény képzést rendelhet a belső oktatói, tananyagfejlesztői számára olyan módon, hogy a képzés résztvevői a tanfolyam alatt máris saját belső tananyagokat, képzéseket fejlesszenek ki a tanulás során, az oktatóink folyamatos segítsége mellett.
 5. Garantált eredményű minősített tananyagokat, képzéseket készíttethet a LiTLearning módszertan alapján,
  Fejlesztő-csapatot hozunk létre, amely garantált eredményt hozó képzések, tananyagok kifejlesztését vállalja (mentálisan ép felnőtt emberek képzésére, bármilyen témakörben, ahol a képzés elvárt eredménye mérhető),

 6. és így kialakíthatja saját LiTLearning-rendszerű tanulói, tanári, szervezői, oktatás-menedzseri kabinetjét.
  mert ez a fejlesztő-csapat szabad felhasználásra publikálja a módszertan alkalmazásának egy lehetséges teljes szoftver-hátterét, csupa ingyenes szoftverrel: ezzel tehát szoftver-ráfordítások nélkül kialakítható a Life Tailored Learning tanulói, tanári, szervezői, menedzseri környezete.

 7. A hozzájárulásával segítheti a LiTLearning módszertan továbbfejlődését,
  Kutató-csapatot hozunk létre, amely karbantartja és folyamatosan fejleszti a módszertant, folyamatosan korszerűsítve az első kampány 1-3. pontjai szerinti kiadványokat és a későbbi kampány első három pontja szerinti szolgáltatásokat,

 8. és a hozzájárulása segítheti LiTLearning módszertan magas színvonalú tanítását.
  mert ez a kutató-csapat képes arra, hogy tanítsa a módszertant (a felsőoktatásban: leendő pedagógusok, felnőttoktatók, szociális munkások és egyéb humán szakemberek számára BSc szinttől a doktori képzésig és felnőttoktatói előképzettséggel nem rendelkező oktatók számára; a felnőttképzésben: ezen szakemberek továbbképzésében vagy igényes oktatók, tananyagfejlesztők számára).

Ha a támogatás meghaladja a tervezett teljes összeget, akkor a többletet a terjesztésre, népszerűsítésre fordítjuk.

Az elszámolást közzétesszük a módszertan honlapján.

A háttér

A módszertan kifejlesztése a 90-es években indult, elsősorban a szakképzés segítése céljából, de a megcélozható kör ennél sokkal szélesebb lett.

A történet szakmai részleteit a módszertani honlapon lehet elolvasni, az érdekességeket pedig a LiTLearning módszertan fő fejlesztőjének személyes honlapján.

Ami a jelen projekt szempontjából lényeges: a háttérben van

 • egy kiforrott módszertan, egyetemi tankönyvvel, amelyet Magyarországon 7 felsőoktatási intézményben és karon tanítottak leendő pedagógusok, felnőttoktatók, szociális munkások és egyéb humán szakemberek számára, továbbá felnőttképzésben, pedagógusok és közművelődési dolgozók továbbképzésében;

 • egy létező egyetemi kutatócsoport Magyarország legrégebbi egyetemén, több egyetem oktatóival és hallgatóival a tagjai sorában, amely szívesen kötne szoros együttműködési megállapodásokat más felsőoktatási intézményekkel;

 • a Kutatócsoporton belül: a felnőttkori önálló rugalmas tanulásra szolgáló (multimédia) tananyagok Tananyagminősítő Irodája… amelynek a szervezése lassan egy éve tart;

 • egy közösségfejlesztő alaptvány, amely a módszertan civil szervezetek, tanulókörök számára történő népszerűsítésére, tanítására képes;

 • egy mikrovállalkozás, amely a szervezési és az üzleti tevékenységeket képes lebonyolítani;

 • a Neumann János Számítógéptudományi Társaság „Multimédia az oktatásban” szakosztálya, amelynek 2014-es nemzetközi konferenciáján „Life Tailored Learning” szekció is volt;

 • háromnyelvű (bár soha véglegesen el nem készülő) módszertani honlap, teljes kialakított arculattal;

 • a módszertan kétféléves egyetemi tantárgyának tankönyve és a módszertan egyetemi szakiránya két szemeszterének (szemeszterenként 3 tantárgynak) a tanmenete (egyelőre csak magyarul);

 • és egy alkotóképes csapat, amely ki akar törni az magyarországi oktatási rendszer jelenlegi központosítási és államosítási folyamatából.

Miért indiegogo?

Mert csak külső nonprofit finanszírozás adhat lehetőséget arra, hogy

 • a módszertan valamennyi leírása ingyenesen és szabadon hozzáférhető legyen;

 • a képzések, tanácsadás és más szolgáltatások (akár megrendelésre történő tananyagkészítés) árába ne kelljen beleszámolnunk a kutatás-fejlesztés és szervezetépítés ráfordításait;

és csak közösségi finanszírozás adhat lehetőséget arra, hogy

 • ne lehessen olyan befektető, aki a befektetésért cserébe a saját exkluzív tulajdonává változtatja a módszertant vagy annak részleteit;

 • ne kerüljenek a rendszerbe a terjedést akadályozó trükkök, titkosítások, rejtett funkciók és a szolgáltatást torzító marketing-mozzanatok;

és becsületből is, mert az egész folyamat a 90-es években alapítványi támogatással indult: nem lenne korrekt az akkori támogatásban gyökerező szakmai eredményeket profit-orientáltan terjeszteni – de akkor a jelenlegi kutatást, fejlesztést sem szabad profitorientált irányba fordítani.

A projekt szakmai felelős vezetője Gerő Péter PhD, címzetes egyetemi docens, az egyetemi tankönyv szerzője, aki a tapasztalati módszerek és fogások készletét konzisztens, elméletileg megalapozott rendszerbe szervezte: ez lett a Life Tailored Learning.

Néhányan a csapatból:

Képzeljen el egy mesebeli szivárványt, amelynek minden színe élesen elkülönül a többitől, ugyanakkor együtt-egymás mellett alkotnak egy tökéletes egységet.
A mi Kutatócsoportunk is egy sok színből álló szivárvány.
Tagjai az élet más-más területén bizonyították kreativitásukat.
Olyan csapat, amelynek a tagjai pontosan tudják, hogy milyen érzés az állandóan változó élethelyzethez igazodni.

Ezért fontosnak tartjuk egy olyan módszertan bemutatását, megtanítását, amellyel az embereknek:
– élvezet lesz a tanulás
– elfelejthetik a kudarcélményt
– elfelejthetik az állandó időzavart

Az indieGoGo-csapatunk tagjai

 

Ösztönzők:

Az alábbi ösztönzők a “LiTLearning: publishing for free use” és a “LiTLearning: free the whole” kampányokra egyaránt érvénesek:

Támogatói tanúsítvány: Mindenkinek, aki hozzájárul, az általa megadott névre és elektronikus címre LiTLearning-emblémás elegáns támogatói tanúsítványt küldünk pdf formátumban.

Név a honlapon: Aki 195 dollárral járul hozzá, az általa megadott névvel megjelenik a módszertani honlapnak a projektet ismertető oldalán.

Név és kép a honlapon: Aki 300 dollárral járul hozzá, az általa megadott névvel és fényképpel megjelenik a módszertani honlapnak a projektet ismertető oldalán.

Kéziratok: Aki 600 dollárral járul hozzá, az általa megadott mail-címmel minden készülő anyaghoz már kéziratban hozzáférhet (virtuális felületen), a nyilvánosságra kerülés előtt.

Az alábbi ösztönzők a tervezett “LiTLearning: publishing for free use” kampányra érvényesek:

Köszönet az utószóban: Aki 15 dollárral járul hozzá: annak a tankönyv utószavában az általa megadott néven névszerint köszönetet mondunk (és mivel a Creative Commons 2.5 BY-NC-SA szerint a műből átdolgozás esetén sem törölhető azok névsora, akik hozzájárultak, ez a könyv további átdolgozásaiban is megmarad).

Kötött, díszes, dedikált példány: Aki 90 dollárral járul hozzá, az általa megadott címen postán megkapja a tankönyv, a munkafüzet és a minősítési szempontrendszer kötött, díszdobozos példányát a projekt szakmai felelős vezetőjének névreszóló személyes dedikációjával. [Korlát: legfeljebb 200.]

Az alábbi ösztönzők a “LiTLearning: free the whole” kampányra érvényesek:

Aki 15 dollárral járul hozzá: annak az általa megadott néven a tanári és a tanulási útmutató utószavában névszerint köszönetet mondunk (és mivel a Creative Commons 2.5 BY-NC-SA szerint a műből átdolgozás esetén sem törölhető azok névsora, akik hozzájárultak, ez a könyv további átdolgozásaiban is megmarad).

Aki 60 dollárral járul hozzá: postán megkapja a tanfolyam-ismertetés, valamint a tanulói útmutató kötött, díszdobozos példányát.

Aki 90 dollárral járul hozzá, mindezt a projekt szakmai felelős vezetőjének névreszóló személyes dedikációjával kapja. [Korlát: legfeljebb 200.]

Aki 75 dollárral járul hozzá, kedvezményesen résztvehet (vagy önmaga helyett bárkit küldhet) az 1. pont szerinti tanfolyamra. (Garantáljuk, hogy a tanfolyam legalább 3 évig elérhető lesz, változatlan ár- és szolgáltatás-kategóriákkal.) [Korlát: legfeljebb 80.]

Aki 225 dollárral járul hozzá, kedvezményesen résztvehet (vagy önmaga helyett bárkit küldhet) az 1. pont szerinti tanfolyamra és az önellenőrző feladatokra megkapja a 2. pont szerinti személyreszóló válaszokat. [Korlát: legfeljebb 40.]

Aki 330 dollárral járul hozzá, kedvezményesen résztvehet (vagy önmaga helyett bárkit küldhet) az 1. pont szerinti tanfolyamra és az önellenőrző feladatokra megkapja a 2. pont szerinti személyreszóló válaszokat, továbbá résztvehet a 3. pont szerinti 12 virtuális konzultáción. [Korlát: legfeljebb 20.]

Ha a hozzájárulások elérik a teljes projekt-költséget (azaz ha a pontok mindegyike megvalósul), akkor a támogató a kutatáshoz-fejlesztéshez magához kerülhet közel:

Aki 1100 dollárral járul hozzá, azt a projekt befejezése utáni 3 év valamelyikében (amelyek közül választhat) vendégül látjuk a „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencián (amely az eddigi hagyományok szerint Magyarországon vagy valamelyik, Magyarországgal szomszédos országban van). A vendéglátás az országba való megérkezésétől a távozásáig tart a konferencia előtt 1-2 nappal történő érkezés és a konferencia után 1-2 nappal való távozás esetére, országon belüli transzferrel, szállással, teljes VIP-ellátással, konferencia-részvétellel és a fejlesztő csapattal való exkluzív találkozással (szükség esetén tolmáccsal). Ez az ösztönzőt azok vehetik igénybe, akik jogosultak a konferencia helyszínét jelentő országba való beutazásra. [Korlát: legfeljebb 12.]

Aki 1100 dollárral járul hozzá, azt a projekt befejezése utáni 3 év valamelyikében, egyeztetett időpontban egy hétre vendégül látjuk a LiTLearning egyik szakmai központjában (választása szerinti Magyarországon vagy az Egyesült Királyságban). A vendéglátás országon belüli transzfert, szállást, teljes VIP-ellátást és a fejlesztő csapattal való tetszőleges konzultációkat tartalmaz (szükség esetén tolmáccsal), a jelen indieGoGo projekt anyagaiba és az aktuálisan folyó fejlesztési projektekbe való betekintéssel (kivéve azokat, amelyek egyedi megrendelés alapján folynak és a megrendelő szellemi tulajdonát képezik vagy abba mennek át). Ezt az ösztönzőt azok vehetik igénybe, akik jogosultak a választott központ helyszínét jelentő országba való beutazásra. [Korlát: legfeljebb 12.]

Aki 1500 dollárral járul hozzá, az a projekt befejezése utáni 3 év valamelyikében, egyeztetett időpontban egy hétre meghívhatja a projekt szakmai felelős vezetőjét, hogy intézményében (felsőoktatási intézményben, oktató vagy tananyagfejlesztő intézményben, belső képzést folytató intézményben stb.) ismertesse a módszertant tananyagfejlesztőknek, oktatóknak, döntéshozóknak; véleményezzen és tanácsadással segítsen tananyagfejlesztési és/vagy képzési tevékenységeket, projekteket; együttműködési vagy egyéb szakmai megbeszéléseken vegyen részt. Ez az ösztönző akkor vehető igénybe, ha a meghívás helyszínét jelentő országba EU-állampolgárok beutazhatnak. Európán kívüli helyszín esetében az országba való megérkezés (Budapestről vagy Londonból) és az országból való (Budapestre vagy Londonba) történő távozás költsége a meghívót terheli; amelyik megbeszélés nem magyar vagy angol nyelven folyik, ott a meghívónak kell tolmácsról gondoskodnia; egyebekben csak helyi szervezési, útbaigazítási segítségre van szükség. [Korlát: legfeljebb 6.]