Társadalmi informatika

ÚJ, EGYÜTT FELVEHETŐ TANTÁRGY-PÁR a PTE IGYK-n:

Társadalmi informatika: a humán szolgáltatások gyakorlatában hasznosítható informatikai ismeretek [2 kredit]

Tanulásmódszertan (a fentiek tanítása-tanulása a korszerű info-kommunikációs eszközök segítségével) [2 kredit]

(A PTE IGYK „Szociális munka” szakos hallgatói közvetlenül az ETR-en keresztül felvehetik; más szakok, más karok, más felsőoktatási intézmények hallgatói egyéni tantárgy-felvételi felületet kérhetnek a PTE IGYK Tanulmányi Hivatal vezetőjétől: Szabó Ernő János szaboe@igyk.pte.hu)

 

Résztvevőknek: jelszóval védett oldalak

 

A tantárgy hallgatói a felnőttkori kompetencia-orientált tanulás tananyagfejlesztési és tanulás-segítési módszertana, az élethelyzethez igazított tanulás (Life-Tailored Learning) segítségével, kis csoportokban, a módszertan, továbbá öt alapfokú, humán végzettségűeknek szóló informatikai tantárgy anyagait módszertani szempontból elemzik; egyes tananyag-elemek (szemléltetés, magyarázat, gyakoroltatás, önellenőrzés stb.) új verzióit hozzák létre.

Tanár: Gerő Péter, az “élethelyzethez igazított tanulás” “Life-Tailored Learning) kompetencia-orientált felnőttképzési módszertan kifejlesztője.

 

A tantárgy résztvevői – azon felül, hogy a feldolgozott tananyagokat elsajátítják – a korszerű tananyag-szerkesztőség tevékenységeiben szereznek tapasztalatot: képessé válnak szakértők által készített szakanyagot tananyagkészítési céllal szakszerűen átvenni; a megfelelő szakanyagból adott célcsoport számára tananyagot készíteni; a tananyagot a tanulónak és a segítőknek szóló instrukciókkal ellátni.

A szemeszter során elkészülő tananyagok a 2013-14. tanévtől felsőoktatási tantárgyak anyagai lesznek. Névszerint fognak hivatkozni mindenkire, aki alkotó tevékenységgel hozzájárult a kialakításukhoz; ezáltal valamennyi alkotó résztvevő számára a módszertani és (a csoport-beosztástól függően) egyik informatikai tananyagban publikációt, szakmai referenciát jelentenek.

Időbeosztás:

  • szeminárium: heti 2 tanítási óra, csütörtöki napokon, 10.00 órától 11:30 óráig; első alkalommal: 2013. február 7-én;
  • számítógépes gyakorlat: heti 2 tanítási óra, szerdai napokon, 8:00 órától 9:30 óráig: első alkalommal: 2013. február 6-án.

 

Helyszín:

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, Rákóczi utca 1.

Részvételi kötelezettség:

  • az első szemináriumi foglalkozáson kötelező a személyes részvétel vagy: a foglalkozáson készülő videófelvétel megtekintése a rá következő számítógépes gyakorlat előtt;
  • az első számítógépes gyakorlaton kötelező a személyes részvétel; a résztvevők saját notebook-ot, tabletet is hozhatnak, hogy a kapcsolattartó felületek használatát azon az eszközön tanulják meg, amelyet a tanulás és a csoportmunka során használni fognak [aki semmiképpen nem tud az adott alkalommal megjelenni, érdeklődjön pótlási lehetőségről a tantárgy tanáránál: gero.peter@lifetailoredlearning.eu];
  • a továbbiakban valamennyi foglalkozáson és a tantárgyhoz tartozó csoportmunkában is részt lehet venni személyesen is, a foglalkozások internetes közvetítésébe való bekapcsolódással is és egyéb, az első számítógépes gyakorlat során megismert virtuális kapcsolattal is; ennek keretében az értékeléshez szükséges feladatmegoldás és -beadás is megoldható akár személyes, akár virtuális kapcsolattartással.

A fenti kapcsolattartási rugalmasság nem jelent beadási határidőkben való rugalmasságot!

Hiányozni szabad; lemaradni nem!

  • Anyagi hozzájárulást, költségtérítést nem tudunk adni, sem utazás, sem internethasználat esetében.

A tantárgy megkezdéséhez a következő számítógép-kezelési kompetenciák szükségesek: szövegszerkesztő elindítása, szöveg beírása, javítása, másolás-kivágás-beillesztés; navigálás a képernyőn, kijelölés; karakter- és bekezdés-formázás; felsorolás és számozás; táblázat beillesztése a szövegbe, sorok és oszlopok beszúrása, másolása, áthelyezése, törlése; ábra beillesztése a szövegbe, az ábra áthelyezése, törlése, méretváltoztatása; szövegdokumentum mentése lemezre vagy más adathordozóra; szövegdokumentum visszaolvasása. Internet-kezelés; elektronikus levél küldése és fogadása (mellékletekkel együtt); Internet-böngészés, weboldalak közti lapozás.

A tantárgy során készülő anyagok (köztük: különféle, magukon a fog­lal­ko­zá­so­kon készülő felvételek) Crative Commons 2.5 BY-NC-SA licenc alatt fognak megjelenni a projekt hon­lap­ján: bárki szabadon letöltheti és használhatja őket, de a szerzőkre, alkotókra való hivatkozáson nem vál­toz­tathat (ha módosítja, világosan jeleznie kell, hogy mi az eredeti és mi a módosítás, és melyik résznek kik az alkotói); nem hozhatja kereskedelmi forgalomba; és ha (eredeti vagy módosított formában) továbbadja, azt is csak ennek a három feltételnek az előírása mellett teheti.