“Szociális informatika” tartalomfejlesztés

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara (PTE IGYK), mint fő-pályázó, valamint a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara (SZTE ETSZK) és a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara (SZIE ABPK) közös tartalomfejlesztési munkát végez “Szociális informatika” témakörben.

A munka a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 pályázat keretében zajlik (“Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére”). A nyertes pályamunka címe “Információ – Tudás – Érvényesülés: Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában” volt. A pályázati projekt két alprojektből áll, ezek egyike a “Szociális informatika”.

A fejlesztés öt “szociális informatika” tárgyú tantárgyból áll. Továbbá, mivel a tananyagfejlesztő (és a tantárgyakat majd tanító) munkatársak kevéssé jártasak a kötetlen és önálló tanulásra is alkalmas tananyagok készítésében és használatában, egy módszertani tantárgy is szerepel az alprojektben – két nyelven.

Ez a módszertan – gondolom, kitalálható, ha egyszer közöm van hozzá – az élethelyzethez igazított tanulás módszertana, amelyet a “szociális informatika” tananyagok kifejlesztői is menetközben megtanulnak.

A pályázati projekt 2012. április 1-én kezdődött és 2013. szeptember 30-án ér véget.

A projektmenedzser Szabó Ernő János (PTE IGYK), az alprojekt vezető szakértője dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitika Intézetének vezetője, dékánhelyettes. Az alprojekt szakmai vezetője én lettem.

Most szeptember végén fejeződött az első nagy munkaszakasz: most már lesz miről mesélnem!

– – – – – – –

Az alprojekt 7 tantárgya közül a PTE IGYK-n jön létre négy:

– Bevezető ismeretek a társadalmi informatika tanulmányozásához

– Információs technológia a szociális munkában

– E-közigazgatás, szociális e-szolgáltatások

– A szociális ágazati információs rendszer

Az SZTE ETSZK munkatársai készítenek egy anyagot:

– IKT-eszközök a munka világában

A SZIE ABPK-n készül a kétnyelvű (ezért duplán számító) módszertani tantárgy:

– A kompetencia-alapú tanulás informatikai eszköztára és technológiája

– Information technology and toolkit for competence based learning

– – – – – – –

A képzők képzése külön nagy rész a pályázati projektben. Felmentést kaptunk az össz-egyetemi közbeszerzésbe való bekapcsolódás alól (gondolom: a módszertan egyedi volta miatt). Három-ajánlatos pályázaton a FOK kapta meg a megbízást a képzők képzésére.

Az 1992. augusztus 1-jén létrejött FOK célja a brit „open and flexible learning” átvétele, adaptálása volt.

1993. nyarán a FOK telephelyét a brit és a magyar munkaügyi miniszter és a budapesti főpolgármester avatta fel.

Néhány tananyag adaptálása és kevés módszertani tevékenység (például tutorképzés) után ezt abbahagyta.

A módszertani adaptációt, fejlesztést – időnként különböző szervezetekhez kapcsolódva – én fejeztem be.

Ez lett az élethelyzethez igazított tanulás (life-tailored learning).

Az élethelyzethez igazított tanulás önálló fejlesztés; erről a FOK-kal jegyzőkönyvet készítettünk.

Ezek tehát a pályázati projekt fő színterei.

– – – – – – –